Stolarzem w Olsztynie być – rzemieślnik jak i artysta

usługi stolarza w Olsztynie

Na Warmii i Mazurach, podobnie jak na pobliskim Podlasiu, drewna nie brakowało. Pomimo odzywających się od czasu do czasu głosów, aby nie zubażać Puszczy Piskiej poprzez wycinkę drzew naturalnie chętnie i stale używamy sprzętów wykonanych z surowca jakim jest drewno.

Nie od dziś jednak leśnicy zapewniają, że równolegle z wycinką tereny Puszczy są zalesiane każdego roku ze znacznie większą intensywnością. Jeżeli zatem od czasu do czasu „poczęstujemy się” pewną ilością drewna, które z braku alternatywy było stosowane jeszcze do niedawna do wyrobu prawie wszystkich sprzętów.

Tymczasem wytwarzanie surowców innych niż drewno potrafi być nawet bardziej szkodliwe dla środowiska, niż systematyczne uzupełnianie leśnych ubytków. Ponadto drewno jest przyjemne w dotyku, pachnie w sobie tylko właściwy sposób, a obcowanie na co dzień ze sprzętami drewnianymi daje niepowtarzalne poczucie kontaktu z naturą.

Tego ostatniego szczególnie brakuje na stale powiększających się obszarach stanowiących swoiste betonowe dżungle, ogarniętych przez duże osiedla, ulice i spaliny. Dlatego chociażby w domu bardzo chcemy mieć chociaż namiastkę naturalnego środowiska – na przykład w postaci mebli.

Będąc młodym mieszkańcem tego regionu warto zastanowić się, czy aby nie zostać stolarzem w Olsztynie. Dobrzy rzemieślnicy wbrew eskalacji masowej produkcji nigdy nie wychodzą z łask. Co zatem trzeba zrobić, aby zostać profesjonalnym stolarzem?

Jak zostać stolarzem

Stolarzem można w Polsce zostać na różne sposoby. Począwszy od szkół zawodowych, techników i specjalistycznych kursów, na studiach wyższych z tego zakresu kończąc. Jest zatem wiele ścieżek, a później – własny warsztat, egzamin czeladniczy a może nawet mistrzowski. Zawód stolarza jest nie tylko cenny, ale także pozwala na ciągły rozwój i karierę w pełnym tego słowa znaczeniu.

Stolarz stolarzowi nierówny

Istnieją różne odgałęzienia szeroko pojętego stolarstwa. Wybierając tą profesje należy dobrze zastanowić się, w jakim konkretnie kierunku chciałoby się kształcić.

Można zostać na przykład:

  • stolarzem meblowym,
  • stolarzem galanterii drzewnej,
  • stolarzem budowlanym,
  • stolarzem mebli artystycznych i wzorcowych,
  • a nawet stolarzem modelarzem instrumentów muzycznych.

Od możliwości w tym zakresie może zakręcić się w głowie. I to niezależnie, czy chodzi o karierę stolarza w Olsztynie, czy też na dużo większa skalę.

Stolarz z Olsztyna – rzemieślnik czy artysta

W każdym zawodzie tak zwanym rzemieślniczym zawsze pojawiała się choćby nutka artyzmu. I na odwrót – w każdym fachu artystycznym trudno obyć się bez solidnego warsztatu i dobrego rzemiosła. Zasadnicza różnica jeśli o to chodzi opiera się zatem na proporcjach.

W zależności od tego, którego z tych dwóch pierwiastków jest więcej łatwiej określić, czy ostateczny wyrób jest bardziej dziełem robotnika czy artysty.
Biorąc pod uwagę zarówno fakt istnienia skromnych przedsiębiorców o artystycznych predyspozycjach jak i pojawiających się systematycznie samozwańczych artystów, bez względu na oficjalną nomenklaturę trudno czasami jednoznacznie określić: kto spośród nich jest bardziej rzemieślnikiem a kto twórcą prawdziwej sztuki.

Same określenia osób wykonujących produkty z niektórych dziedzin stolarstwa, jak na przykład „stolarz mebli artystycznych i wzorcowych” albo „stolarz modelarz instrumentów muzycznych” nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że właśnie ten zawód może być i bywa sztuką.

Nie oznacza to wcale, że sztuka w zawodzie stolarza ogranicza swoją obecność do tylko tych dwóch dziedzin. Może warto w związku z tym, korzystając chociażby z wciąż bogatych zasobów Puszczy Piskiej, zabłysnąć w tej profesji czy też inaczej: dziedzinie sztuki?